Daily Archives: февруари 6, 2015

Според учението на Буда пътят към нирвана е труден

buda„– Учителю, кажете ми кое е най-важното нещо, което отличава будизма от другите учения!

Монахът се усмихна.

Това е учението за Средния път. Чувал ли си за него?

Бях чувал, но нищо не бях разбрал, затова той заговори:

Да следваш Средния път означава да следваш себе си. Център на твоята философия да станеш ти самият. Всичко да съобразяваш с това, което си. До този път нашият учител Шяка Муни Гаутама достигнал, след като се бил посветил на аскеза. Той бил останал само кожа и кости, но и тогава не се почувствал по-силен от плътта и тленното. Напротив, колкото повече гладувал, толкова повече мислил за тялото си, освен това в борбата за победа над тялото той мислил само за него. И колкото по-слаб ставал, толкова по-зависим ставал от тялото си. Тогава прозрял, че не бива да се бориш със себе си и да вървиш срещу природата си. Започнал да се храни и развивал тялото си така, както преди това бил развивал духа си. Вече го правел и с двете. Всъщност развивал всичко, което имал, и се възползвал от цялото си същество. Това той нарекъл Среден път. Затова в много храмове го изобразяват с дебел объл корем, за да демонстрират принципа на Средния път.

– Това не е ли продължение на тантра? – реших да блесна със знанията си аз.

– Да! – учуден старецът погледна към мен. – Средният път е път на ненасилие дори към себе си.

След това старецът ми разказа повече за будизма. От него разбрах, че будистите вярват, че преди своето раждане в образа на Гаутама, Буда е преминал дълга редица от прераждания, че в предишните си превъплъщения той е бил и човек от всички касти и занаяти, и бог, в това число и върховният индуистки бог Брама или Брахма. (Според Палийския закон в миналите си превъплъщения Буда е бил 85 пъти цар, 83 пъти брахман и отшелник, 5 пъти роб, 3 пъти парий, 4 пъти змия, 10 пъти лъв, 18 пъти маймуна и т.н.) Само той достига нирвана (прекъсване, загасване), след която свършват всички прераждания.

Според учението на Буда пътят към нирвана е труден. Човек може да я постигне единствено сам, без каквато и да било помощ. Буда не отричал съществуването на боговете, но отказвал да говори за тях. Това бил един от четиринадесетте въпроса, на които отказвал да отговори. Може би защото не е вярвал в боговете, а се е чувствал наравно с тях или дори по-върховен от тях. Така или иначе той казвал, че дори боговете са подложени на проклятието на самсарата. (самсара – колело на преражданията) Затова постигналият просветление човек стои по-високо от боговете. Всеки човек може само по свой Път да достигне до нирвана през ужаса на преражданията.

След това старецът ми разказа за двете най-важни течения в будизма: Голямата колесница (махаяна, широк път) и Малката колесница (хинаяна, тесен път).

„Малката колесница” обещавала освобождаване само на избраниците, които с помощта на самодисциплина и медитация можели постепенно да преодолеят личното начало и да се откъснат от кръга на самсарата. „Голямата колесница” облекчавала Пътя към нирваната, като призовавала за водачи небесните буди и бодхисатви. Тантристите прокарали трети Път. Те приписали на ваджрата, която започнали да наричат „диамант”, „гръмотевичен грохот”, магическа сила способна да разкъса за миг веригата на кармата. Това била третата колесница на будизма: „ваджраяна”, „Колесницата на гръмотевичния грохот”.

След разговора с Дунсен Ринпоче, много от нещата вече ми бяха по-ясни. Поблагодарих му и бавно се изправих.

Животът винаги е страдание! Причината за всички наши мъки е една – желанието. Няма да страдаме само когато престанем да желаем, престанем да живеем. Не привързвай сърцето към децата си, не трупай богатство и не страдай за него, когато дойдат потисници! Научи се да гледаш на тях като на благодетели, които ще те освободят от желанията, отравящи битието!

 откъс от втора книга „Ат“ от поредицата „Тангра“

Вашият коментар

Filed under История, Книги