Daily Archives: февруари 11, 2015

Много хора са тръгвали да я търсят, но малцина са се връщали…

„– Дунсен лама, как да открия Пещерата на колобрите? Обещахте, че ще ми разкажете!

Личеше си, че ламата е изумен от грубото ми прекъсване. Въпреки това той се обърна към мен.

– Не съм обещавал да ти казвам къде е пещерата. Казах, че ще ти прочета някои текстове и ако ти си посветен, ще я откриеш. Досега никога никой лама не си е позволявал да разкрие пред други хора пътя към Шамбала. Това е най-строго пазената тайна в будизма, в цяла Азия и света.

– Какво общо има Шамбала с пещерата?

Всъщност това, за което питаш, ние наричаме Шамбала. Това е една скрита високо в планините страна. Много хора са тръгвали да я търсят, но малцина са се връщали, а тези, които са я откривали, повече не са се връщали. Шамбала е скрита от света чрез магия. Тя е по-скоро духовна територия, отколкото истинска земя.

В преданията на всеки народ има една територия, откъдето той е тръгнал, това е люлката на неговото зараждане. По-късно всеки народ продължава да поддържа в паметта си тази територия и я определя за свой рай. Това място е люлка на цивилизацията и всички народи поддържат духовна връзка с него, макар да са минали хиляди години, откакто са го напуснали. Така китайците говорят, че първият им император Хуан ди, една митическа личност, е дошъл от запад. Той им донесъл познанията как да отглеждат коприна, да обработват земите си, да създадат държавата си. Той ги научил как да воюват и да отбраняват постигнатото, дарил ги с изкуства и цивилизация. За този император има хиляди легенди. Всички твърдят, че той често посещавал Западния рай и идвал от там яздещ дракон и така се спускал над Поднебесната.

Индийците говорят, че на север в Химават се намира свещена земя, където живеят техните богове: Шива, Брахма, Парвати. В техните Веди още се споменава, че родината на индийците арии е в една котловина сред планините. Именно това са големите битки, описани в свещените индийски писания. Битките между хората, които първоначално са живели в Индия – дравидите и ариите.

Персите пък си спомнят, че Ария – родината на всички арии, е била на изток. Така, като прекараме вектори от всички тези писания и свещени текстове и ги кръстосаме, ще видим, че те се пресичат точно над тези планини. Тук е свещената земя на всички народи. Тук е Западният рай на будистите – прабхупада.

Ти го нарече Пещерата на колобрите, но това не променя нещото, което търсиш. Китайците го наричат Шанг или Шунг, индийците наричат свещения град Шангри ла. Някои смятат, че е в Химават, други – в Алтай, трети – в Тибет, четвърти – в долината Тарим.

Ние, понеже сме най-близо до него, имаме най-точна представа за Шамбала. Тази земя също така се нарича Агарта. Някои хора смятат, че Агарта е страната, а Шамбала е градът в нея. Ние смятаме, че това е близо до планината Кайлас и езерото Мансаробер. Ние наричаме града вътре Кхюнтлунг Нулкер, най-голямата сграда е „Сребърният дворец” – Таруд, други наричат този дворец Калапа. Това е Олмо Лунгрин или Шамбала.

Антите наричат тази страна Беловодие и смятат, че е на юг, а древните йонийци – Хиперборея, и смятат, че е в далечния север, персите пък говорят за пещерата на бог Митра и също я определят като пещера в нашите планини.

Колкото повече знаеш, толкова по-точно можеш да определиш къде е Шамбала.

– Аз не знам много за тази страна и не мога на прекарам тези вектори, за които вие говорите. Затова ви благодаря, че ми казахте къде да я търся – не можех да потисна радостта си.

– Това, че не знаеш много, също не е пречка. Може това, което знаеш, да е по-точно и да се окажеш много по-близо от мнозина други.

– Как близо?! Аз ще я открия! Аз имам оренда и когато наближа, тя ще ми посочи страната!

– Не бързай да се радваш! Това, че знаеш мястото, съвсем не означава, че тя ще ти се разкрие. На теб какво ти казаха, когато трябваше да я търсиш?

– Отначало нищо не знаех, сега съм сигурен, че се намира някъде в подножието на връх Тенгридаг. Това според нас се намираше в планината Имай или Златната планина.

– А какво очакваш да откриеш там?

– Как какво? Някаква пещера.

– Пещера… Добре, търси пещера. Всъщност ще откриеш, каквото търсиш. Шамбала не е само низина или град, тя е плод на нашите най-горещи молитви. Всеки открива Шамбала според нагласата си и колко е готов да понесе и навлиза в нея, доколкото му се позволи да влезе. Когато ние произнасяме своята молитва „Ом, мани падмехум!” („О, съкровище в лотоса!“), освен че имаме предвид прозрението и нирвана, която се крие в лотоса – символ на духовното развитие и преражданията, имаме и още нещо наум. Скритото в лотоса съкровище е Шамбала. Това е мястото, към което всички ние се стремим. Това е нашият рай. В това място са се събрали всички духовни учители, живели някога в света. Тези учители могат да живеят хиляди години в Шамбала. Повечето от тях, след като са изпълнили земната си мисия, обратно са прибрани в Шамбала, където е и мястото им. Тези Световни учители се наричат махатми, което означава „велики души”.

откъс от поредицата „Тангра“

Вашият коментар

Filed under История, Книги, Токораз Исто