Tag Archives: мъдрост

Няма по-лошо нещо от това да се горят книги

Open book on top of pile of booksКнигите и знанията са събраната мъдрост на човечеството. В тях е записана мъдростта, знанието, силата и красотата на ума. Те са човешката памет, въображение, пропит в папироса дух. Да изгориш книга е грях, който е най-големият според мен! Това е петно, което всеки човек лепва върху душата си. Няма по-страшно и лошо нещо на света! Изгарянето на човек, божието творение, не е толкова страшно, колкото изгарянето на една книга. Докато изгарянето на човек унищожава само конкретния човек, понякога зад една книга стоят труд и знания събирани в продължение на стотици години. Винаги е имало фанатици, които са се изкушавали да горят книги. Те са се опирали на вярата си, такива хора никога не са зачитали чуждото мнение и са се страхували от него. Понеже са слаби и несигурни, макар да се държат шумно и арогантно, те искат да унищожат всичко и всички различни. Такива хора са низвергнати от мислещите хора, защото те никога няма да надскочат нивото си и ще си останат фанатици. Те никога няма да се обогатят от различните гледни точки и не ще могат да си осигурят дълбочина на разбирането. Те са слаби, страхливи и нещастни и дори не могат да осъзнаят това. Никога никой не би трябвало да си позволява да гори книги! Дори да си сигурен, че твоята книга и вяра са правите, щом Бог е допуснал да има няколко мнения, кой е човек, че да решава кое да остане и кое да изчезне?!“

откъс от поредицата „Тангра“

Вашият коментар

Filed under История, Книги

Соломон имал хиляди жени и бил справедлив, но не бил щастлив

Соломон бил много интересен човек и цар. Освен че бил цар, на него му се приписват качества на мъдрец и човек, посветен в тайнствата и познаващ по-фини същности на Бог. Той е смятан от моите предци за най-великия владетел властвал на земята. Макар че, като познавам Персия и нейното могъщество и размери, се съмнявам в това. Но да приемем, че е било така. Освен владетел, Соломон бил умен човек, дори мъдър, отдал живота си на изучаване и постигане на Бог. Може би заради това той построил Храма. Докато властвал, Соломон не срещнал владетел равен на него по мъдрост и дълбочина. Имал хиляди жени и бил справедлив, но не бил щастлив. Това говори и живелият по негово време премъдър съветник Кохелет. И може би като смятал така, Соломон предизвикал Бог и се възгордял, а горделивостта е един от човешките грехове.

Тогава в Йерусалим от далечните пустини на юг, там където природата е сурова и растат само сухи храстчета, от чиято смола се прави тамян, на посещение към Соломон тръгнала Савската царица. Нейната красота и богатство били ослепителни, но не това впечатлило Соломон. Това, което го поразило, бил нейният ум и мъдрост.

Но Соломон чул, че макар горната част на Савската царица да била на красива жена, долната имала копита и краката й били космати. За да провери това, царят на Йерусалим наредил да излеят вода на пода в двореца и когато царицата премине над нея, той да погледне краката й и да разбере човек ли е, или демон. Така и направил – след като каза това, малеке направи драматична пауза. Без да се усетя се бях заслушал в разговора и той ми бе станал много интересен. Тръпнех от вълнение да чуя какво е станало след това между Соломон и Савската царица.

– Какво е станало после? – попитах аз.

– Какво е видял Соломон, никой не знае. Историята дава различни предположения за това. След това обаче царицата останала цяла година в двореца на великия еврейски цар. Те двамата говорели по цели дни и нощи. Поставяли си задачи, решавали загадки, говорели и се смеели. И Соломон бил истински щастлив. И той, който смятал себе си за най-мъдър, намерил човек и то жена, която била равна на него и дори го превъзхождала. След това царицата тръгнала обратно към Сава, оставяйки Соломон на неговите хиляди жени; така той никога повече не бил щастлив.

Тази история има и друга, символична страна. Освен че се съревновавали в мъдрост и хитрост, двамата били непрекъснато в противоречие. Ние знаем, че в този разказ Соломон представлявал волята на Бог. Той представя тези, които смятат, че Бог е мъж, а Савската царица била посветена в култовете на Лилит. Савската царица била Лилит.“

откъс от трета книга „Шатру“ от поредицата „Тангра“

Вашият коментар

Filed under История, Книги